Karma Trinley Ling

Boeddhistische meditatie & studie groep

Karma Kagyu Boeddhisme

Beatrix Hoeve 37, 2804 HC Gouda, Nederland

 https://www.facebook.com/groups/106578679744

 karmatling@yahoo.com

06 16 74 23 02 (Hanna)

kwalificatie van een boeddhistische leraar

Tue, 11/11/2014 - 09:22 -- KTL

Tegenwoordig interesseren veel mensen in het Westen zich voor het boeddhisme en ze denken, dat iedereen die deze religie of filosofie onderwijst in elk opzicht perfect is. In werkelijkheid is dat echter niet het geval. Het is als bij al het andere: er zijn zelden perfecte personen te vinden. 

In het boeddhisme moeten een spirituele leraar, evenals een leerling, een bepaald aantal kwaliteiten hebben. Een gekwalificeerde leraar moet er zelfs vele hebben, en ten minste deze: hij moet een geleerde zijn die Boeddha's leer kent; hij moet de ehtische voorschriften van het boeddhisme respecteren, wat betekent, de drie categorieën van geloftes afgelegd hebben - zonder ze te hebben gebroken; hij moet zijn leerlingen uitsluitend met liefde en medegevoel voor hun welzijn onderrichten, zonder persoonlijke interesse voor een reputatie, rijkdom of iets anders. 

17de Karmapa Trinley Thaye Dorje

uit 'het boeddhistische boek van wijsheid en liefde'

leegte (Shunyata)

Tue, 11/11/2014 - 09:17 -- KTL

In het boeddhisme zeggen we, dat alles leegte is (skrt: shunyata). Dat betekent niet dat er niets is, wat een vorm van absoluut nihilisme zou onderschrijven. Door te zeggen dat alles leegte is, drukt men uit, dat alle dingen in hun ware essentie geen inherent bestaan hebben. Dit wil zeggen dat ze noch bestaan, noch niet bestaan, noch beide - tegelijk bestaan en niet-bestaan - noch het tegendeel van beide. 

Het is noodzakelijk om uit te leggen wat wij onder 'bestaan' of 'existentie' verstaan. Dit is de gebruikelijke voorstelling waardoor wij de dingen bevatten - dat wil zeggen: dat we denken dat ze vast, duurzaam en werkelijk zijn. Wat waar is, zijn alleen die dingen die de analyse doorstaan en waarop we kunnen vertrouwen. 

Alle dingen die zich in de tijd of ruimte bevinden, worden ofwel als 'enkelvoudig' ofwel als 'meervoudig' begrepen. Het enkelvoudige is onvindbaar omdat het niet oneindig deelbaar is en het meervoudige is niets anders dan een optelling van enkelvoudigheden. We komen dus zo tot de conclusie dat het enkel- en meervoudige niets andres dan willekeurige beweringen zijn: ze zijn niet aan de realiteit onderworpen en zijn daarom een illusie. Evenzo kunnen we geen enkel ondeelbaar atoom vinden in alle werelden van de oneindige ruimte. In werkelijkheid bestaat geen enkel ding op zichzelf. Alle fenomenen zijn van elkaar afhankelijk. 

17de Karmapa Trinley Thaye Dorje

uit 'het boeddhistische boek van wijsheid en liefde'

karma

Tue, 11/11/2014 - 09:09 -- KTL

HH Karmapa Trinley Thaye Dorje, emanation of ChenrezigBoeddha's leerlingen beschouwen het hele leven als een les. Of het bestaan aangenaam of onaangenaam is, is geen kwestie van toeval: het is onvermijdelijk het gevolg van vroegere oorzaken.

het ego

Tue, 11/11/2014 - 09:00 -- KTL

HH Karmapa Trinley Thaye DorjeHet ego dat beslag op ons legt, is de wortel van al het lijden. Als iemand werkt om in zijn of haar behoeften te voorzien en gewend is aan een aangename situatie, dan is dat niet iets om trots op te zijn. Materiële bezittingen, de bewondering van anderen, een goede reputatie en complimenten zijn niets anders dan illusies. Men doet er goed aan om te mediteren op de vergankelijkheid en de ware natuur - zonder eigen bestaan (leegheid) - van deze illusies, en alles liever als een ondersteuning van de boeddhistische beoefening te zien. 

17de Karmapa Trinley Thaye Dorje

uit 'het boeddhistische boek van wijsheid en liefde'

vastberadenheid

Tue, 11/11/2014 - 08:54 -- KTL

Als we eenmaal de beslissing hebben genomen alle wezens, onze moeders, te helpen, moet ons dat met vastberadenheid vervullen, zonder angst voor problemen voor onszelf. We moeten volharden zonder van koers te veranderen. 

17de Karmapa Trinley Thaye Dorje

uit 'het boeddhistische boek van wijsheid en liefde'

de dood is zeker

Tue, 11/11/2014 - 07:52 -- KTL

Het leven is een dolle rit richting de dood. Onvoorspelbaar en niet te ontlopen, ontziet hij niemand. Ook mij zal hij niet ontzien. Onze dagen zijn geteld als die van een verdoemde. We kunnen in dit leven een heleboel vrienden hebben, maar we zullen geen andere keus hebben dan het leven alleen te verlaten. Zelfs als we grote rijkdommen bezitten, gaan we met lege handen. Ook als onze klerenkast met de fijnste garderobe is gevuld, verhinderen deze wonderschone kleren toch onze absolute naaktheid niet. Of we jong sterven of oud -sterven doen we. Niemand kan verzekeren, dat hij vanavond nog leeft. Er is geen uitzondering: als de dood komt moet men zelfs van zijn eigen vlees en botten scheiden. Zodra we geboren zijn, zijn we onvermijdelijk aan de dood overgeleverd. Daarom moet men zich erop voorbereiden. 

17de Karmapa Trinley Thaye Dorje

uit 'het boeddhistische boek van wijsheid en liefde'

Subscribe to Front page feed